Είσοδος
Ξέχασα τον κωδικό μου

Εγγραφή

Αναζήτηση
Ροή twitter
Διαφημίσεις
Επικοινωνία

Άρθρα > Διάφορα > Νομοθετικό πλαίσιο

Εμβαδόν ανά κυψέλη στα Δάση

Κυριακή 22 Σεπ 2013, 23:53 |


Σταθερό μελισσοκομείο σε κοινοτική έκταση

Με Αριθμό Πρωτοκόλλου 160252 του 1989 της Διεύθυνσης Προστασίας και Φ. Π. του Υπουργείου Γεωργίας ορίζονται τα παρακάτω:

Το εμβαδόν ανά κυψέλη σύμφωνα με την υπ αριθμόν 160252 του 1989 αναλογεί σε 4 τετραγωνικά μέτρα ανά κυψέλη, δηλαδή 2 επί 2 μέτρα. Με βάση το στοιχείο αυτό καθορίζουμε σαν ελάχιστο εμβαδόν τα 400 τετραγωνικά μέτρα μέχρι του αριθμού 100 κυψελών ανά μελισσοκομείο.

Για μεγαλύτερο αριθμό κυψελών θα προστίθεται το εμβαδόν που αντιστοιχεί στον αριθμό των επί πλέον κυψελών.

Με την ευκαιρία αυτή εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι η σχετική άδεια πρέπει να δίνεται κατά προτεραιότητα, σε γυμνά διάκενα δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων και μάλιστα στις παρυφές και όχι στο μέσον αυτών, μόνο δε αν αυτό είναι αδύνατον εκ των πραγμάτων θα χορηγείται άδεια εγκατάστασης και μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις με αραιή και υποβαθμισμένη, κατά το δυνατόν, δασική βλάστηση, ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή της υφισταμένης δασικής βλάστησης καθώς και ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αλλοίωση του δασικού περιβάλλοντος δεδομένου ότι για τέτοιες εγκαταστάσεις, με περιορισμένη μάλιστα χρονική διάρκεια, μπορεί εύκολα να επιλεγούν οι κατάλληλες εκτάσεις από μια ευρύτερη περιοχή που να εξυπηρετεί τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να αλλοιώνεται το δασικό τοπίο.

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τα ανωτέρω ώστε κατά ενιαίο τρόπο σε όλη τη Χώρα να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 190 του 1981 και ειδικότερα η παράγραφος 3 του άρθρου 3 και μέσα στα πλαίσια αυτά να ικανοποιούνται σχετικά αιτήματα μελισσοτρόφων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τελευταία τροποποίηση: 26/9/2013, 10:11

Σχόλια